Connect with us
//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

จีน

กับดักหนี้สองคมของจีน

Published

on

East Asia Forum

ผู้เขียน: โทชิโระ นิชิซาวะ มหาวิทยาลัยโตเกียว

ในฐานะผู้ให้กู้ทวิภาคีรายใหญ่ที่สุดของโลก จีนเผชิญกับความท้าทายในการจัดการกับปัญหาหนี้ของผู้กู้ยืมบางรายภายใต้โครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) การที่จีนสามารถช่วยเหลือลูกหนี้เหล่านั้นและหลีกเลี่ยงการติดกับดักหนี้ที่ค้างชำระนั้นได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับทางเลือกนโยบายของจีน

BRI ของจีนได้กระตุ้นให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากบางส่วนของโลกตะวันตก สหรัฐอเมริกายังคงอยู่ น่ากังวล การผงาดขึ้นมาของจีนจะบ่อนทำลายคุณค่าและผลประโยชน์ของจีน โดยกล่าวหาว่าขาดความโปร่งใสและมีราคาแพง เงื่อนไขการกู้ยืมของ BRI เป็นประเด็นสำคัญ เอ’การทูตกับดักหนี้‘ เรื่องเล่ายังคงมีอยู่ในสื่อและแวดวงนโยบายบางอย่างแม้ว่างานวิจัยล่าสุดจะแสดงให้เห็นว่านี่คือสิ่งหนึ่งก็ตาม ตำนานที่ไม่มีมูลความจริง. มี ไม่มีผู้ชนะ ในกลยุทธ์กับดักหนี้ ขณะที่ลูกหนี้ซึ่งติดอยู่กับหนี้ที่ไม่ยั่งยืน ปล่อยเจ้าหนี้ออกจากกระเป๋า

ความท้าทายพื้นฐานของหนี้อธิปไตยในประเทศกำลังพัฒนาไม่ใช่ประเทศจีน แต่เป็นวิธีการจัดการกับหนี้ที่ไม่ยั่งยืนที่เป็นหนี้เจ้าหนี้หลายรายอย่างเท่าเทียมกัน เมื่อองค์ประกอบเจ้าหนี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ บังคลาเทศเป็นหนี้ ร้อยละ 53 ของหนี้สาธารณะภายนอกให้กับเจ้าหนี้พหุภาคีและเพียงร้อยละ 7 ให้กับจีน ศรีลังกา เป็นหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ระหว่างประเทศร้อยละ 35 ในขณะที่ ลาว เป็นหนี้ร้อยละ 49 จีนอย่างเดียว.

การทำความเข้าใจข้อเรียกร้องต่อลูกหนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ให้ประสบความสำเร็จเมื่อหนี้ไม่ยั่งยืน นี่เป็นกรณีของบางประเทศในเอเชีย รวมถึงศรีลังกาด้วย ประกาศระงับการชำระหนี้ ในเดือนเมษายน 2565 และลาวยังประสบปัญหาหนี้

ผู้กำหนดนโยบายจะต้องหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดซ้ำซากด้วยการผัดวันประกันพรุ่งเนื่องจากอคติในการมองโลกในแง่ดี นับตั้งแต่ทศวรรษ 1970 การปรับโครงสร้างหนี้หลายครั้งสำหรับประเทศกำลังพัฒนาส่งผลให้มีการปลดหนี้สำหรับประเทศยากจนที่มีหนี้จำนวนมากจำนวนมาก ประวัติศาสตร์ครั้งนี้. การปลดหนี้ ภายใต้กลไกการกำกับดูแลหนี้อธิปไตยในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมาอาจให้ความกระจ่างเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาหนี้ในปัจจุบันได้ดีขึ้น

ที่ ปารีสคลับซึ่งเป็นเวทีที่ไม่เป็นทางการแต่จัดตั้งขึ้นของประเทศตะวันตกที่ก้าวหน้าส่วนใหญ่ ได้ประสานการแก้ปัญหาความทุกข์ยากของหนี้ในประเทศกำลังพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 จำนวนการบำบัดหนี้ภายใต้ Paris Club เริ่มเพิ่มขึ้นในทศวรรษที่ 1980 หลังช่วงที่มีการสะสมหนี้ท่ามกลางกระแสการรีไซเคิลเงินเปโตรดอลล่าร์ที่เฟื่องฟู ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 รัฐชาติที่เป็นอิสระใหม่ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกา ก็มีหนี้สะสมเช่นกัน วิกฤตหนี้ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันเริ่มขึ้นในละตินอเมริกาและแพร่กระจายไปทั่วโลก จนกระทั่งบรรเทาลงในที่สุดในช่วงปลายทศวรรษ 1990

ในยุคของวิกฤตหนี้นี้ เจ้าหนี้ Paris Club ได้กล่าวถึงโอกาสในการชำระหนี้ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงของประเทศยากจนที่มีหนี้มหาศาล ในที่สุดพวกเขาก็ตระหนักว่าการจัดกำหนดการใหม่อันยืดเยื้อนั้นเกิดจากการละลาย ไม่ใช่สภาพคล่อง หรือปัญหา ตั้งแต่ปี 1988 Paris Club ได้เปิดตัวต่างๆ เงื่อนไขการรักษาหนี้ ที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกหนี้ ที่ โครงการริเริ่มประเทศยากจนที่มีหนี้หนัก (HIPC) ช่วยให้สามารถปลดหนี้ได้ถึงร้อยละ 100 ในขณะที่ ความคิดริเริ่มบรรเทาหนี้พหุภาคี (MDRI) ช่วยให้สามารถยกเลิกหนี้พหุภาคีได้อย่างสมบูรณ์ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้น แม้ว่าเจ้าหนี้พหุภาคีตามอัตภาพจะได้รับอนุมัติโดยพฤตินัย สถานะเจ้าหนี้ที่ต้องการ.

ในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของ COVID-19 เจ้าหนี้ของ Paris Club และ G20 ตกลงที่จะบังคับใช้ ที่ ความคิดริเริ่มระงับบริการหนี้. ตามมาด้วย G20 กรอบการทำงานทั่วไป เพื่อการบำบัดหนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2563

ในฐานะสมาชิก G20 จีน ได้ตกลงหลักการพื้นฐานในกรอบร่วม เช่น การดำเนินการเจรจาเจ้าหนี้ร่วม ‘ในเรื่องที่เปิดเผยและโปร่งใส’ และ ‘การเปรียบเทียบการรักษา‘ ซึ่งส่งเสริม ‘การแบ่งปันภาระอย่างยุติธรรมระหว่างเจ้าหนี้ทวิภาคีอย่างเป็นทางการทั้งหมด’ และเจ้าหนี้ภาคเอกชน ยังมีบ้าง นักวิจารณ์ ของการเรียกร้องกรอบความร่วมมือทั่วไป ไม่มีความเหมือนกันระหว่างจีนกับเจ้าหนี้อย่างเป็นทางการอื่นๆ ในแง่การเงินเพียงพอสำหรับกรอบการทำงานที่จะมีผลบังคับใช้

จีนก็มี ลดลง การให้กู้ยืมมาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ที่ค้างชำระ แต่หนี้คงค้างของบางประเทศที่เป็นหนี้จีนยังคงอยู่ในระดับสูง และจะต้องให้จีนดำเนินการบรรเทาหนี้

จีนไปแล้ว เสนอเงินช่วยเหลือ แก่ผู้กู้ BRI ที่ประสบปัญหาหนี้ในขณะที่ลดขนาดการให้กู้ยืม แต่แนวทางการช่วยเหลือโดยทั่วไปพยายามที่จะป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ทันทีผ่านการขยายระยะเวลาการชำระเงินสำหรับประเทศที่มีรายได้น้อยและเงินใหม่สำหรับประเทศที่มีรายได้ปานกลาง แนวทางแก้ไขที่ไม่มีการบรรเทาหนี้นี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ได้ ซึ่งเทียบได้กับการผัดวันประกันพรุ่งของเจ้าหนี้ของ Paris Club ก่อนที่จะมีการนำการยกหนี้มาใช้ในทศวรรษ 1990

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการร่วมกันและหลักการแบ่งปันภาระที่เป็นธรรม จีน ยืนยันการมีส่วนร่วมของเจ้าหนี้พหุภาคีในการบำบัดหนี้ รวมถึงการระดม ‘ทรัพยากรใหม่และเพิ่มเติมที่ได้รับสัมปทาน’

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินของจีนในปัจจุบันซึ่งรวมถึงปัญหาสำคัญด้วย ความทุกข์ทรมานจากหนี้ในประเทศอาจอธิบายความไม่เต็มใจที่จะบรรเทาหนี้ด้วยความกลัวว่าจะก่อให้เกิดอันตรายทางศีลธรรมในประเทศ รวมถึงการยืนกรานที่จะบรรเทาหนี้ของเจ้าหนี้พหุภาคีและอัดเม็ดเงินใหม่ แต่การให้กู้ยืมพหุภาคีใหม่สามารถทำได้ ดาบสองคม แม้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขสัมปทาน เนื่องจากหนี้พหุภาคีที่ไม่สามารถกำหนดตารางเวลาใหม่สามารถได้รับการอภัยได้โดยประเทศผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเท่านั้น

วิกฤตหนี้ในอดีตทำให้จีนได้รับบทเรียนในการพิจารณาการปฏิบัติต่อหนี้ล่วงหน้าสำหรับประเทศที่มีภาระหนี้ที่ไม่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เป็นหนี้จีนอย่างไม่สมสัดส่วน การพิจารณาลดหนี้ก็ควรพิจารณาด้วย มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เงื่อนไข อีกทางเลือกหนึ่งอาจเป็นแนวทางที่เน้นสภาพภูมิอากาศเป็นหลัก เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนหนี้เพื่อสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจีนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม BRI สีเขียว.

จีนควรปลดปล่อยตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆ จากความเสี่ยงที่จะติดกับดักหนี้ มิฉะนั้นอาจทำผิดพลาดแบบเดียวกับที่เจ้าหนี้ชาวตะวันตกทำและสูญเสียการเรียกร้องทางการเงินในที่สุด

โทชิโระ นิชิซาวะ เป็นศาสตราจารย์ที่บัณฑิตวิทยาลัยนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยโตเกียว

โพสต์ กับดักหนี้สองคมของจีน ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ ฟอรั่มเอเชียตะวันออก.

Read the rest of this article on East Asia Forum

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

จีน

ผลตอบแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงคุกคามการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน

Published

on

Real estate buildings currently under construction, Huai'an City, Jiangsu Province, China, 5 December 5 2023 (Photo: Reuters).

ผู้เขียน: เคนเน็ธ โรกอฟฟ์, มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

การเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสี่สิบปีได้เปลี่ยนจีนให้กลายเป็นหนึ่งในสองประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก นี่เป็นความสำเร็จอันน่าทึ่งที่ช่วยยกระดับผู้คนหลายร้อยล้านคนให้หลุดพ้นจากความยากจนและเข้าสู่ชนชั้นกลางทั่วโลก เหนือกว่าความคาดหวังอย่างต่อเนื่อง และสร้างความสับสนให้กับผู้ที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะล่มสลาย

อัตราการเติบโตดังกล่าวกำลังชะลอตัวลงด้วยเหตุผลหลายประการ เช่นเดียวกับในประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆ ประชากรของจีนมีอายุมากขึ้น — ก การเปลี่ยนแปลงทางประชากร ที่ได้รับความรุนแรงยิ่งขึ้นจากนโยบายลูกคนเดียวของจีนระหว่างปี 1980 ถึง 2016 ทั่วโลก มีการฟื้นตัวของลัทธิชาตินิยมทางเศรษฐกิจทั่วโลกหลังโควิด-19 การเติบโตของการค้าซึ่งได้รับผลกระทบจากความอิ่มตัวของตลาดอยู่แล้ว กำลังชะลอตัวลงเนื่องจากผู้ผลิตในยุโรปและอเมริกาเหนือฟื้นตัวขึ้น กระจายแหล่งที่มาของอุปทาน หรือรัฐบาลของพวกเขากำหนดอุปสรรคทางการค้า

แต่ยังมีอุปสรรคอีกประการหนึ่งต่อการเติบโตของจีน เศรษฐกิจของประเทศเป็นเวลาหลายปีขึ้นอยู่กับการลงทุนภายในประเทศขนาดใหญ่ในอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนเหล่านั้นกำลังแสดงผลตอบแทนที่ลดลงอย่างมาก รัฐบาลท้องถิ่นที่พึ่งพาการขายที่ดินเพื่อหารายได้จำเป็นต้องชำระหนี้และรายได้กำลังพังทลายลงเนื่องจากความเจริญรุ่งเรืองด้านอสังหาริมทรัพย์สะดุดลง

เศรษฐกิจจีนจะล่มสลายตามมาหรือไม่? ไม่จำเป็นเลย อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในวิกฤตการณ์ทางการเงินแบบที่ชาติตะวันตกเคยประสบในปี 2550-51 แต่การจัดการปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่าย การแก้ไขอาจยาก และผลลัพธ์สุดท้ายมีแนวโน้มเติบโตช้ากว่ามาก

ในการวิจัยร่วมกับนักเศรษฐศาสตร์กองทุนการเงินระหว่างประเทศ Yuanchen Yang เราได้ประมาณการไว้ เศรษฐกิจของจีนมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ในปี 2021 ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมของอสังหาริมทรัพย์ต่อเศรษฐกิจจีนอยู่ที่ 22% ของ GDP หรือ 25% เมื่อพิจารณาจากเนื้อหานำเข้า หากรวมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ระบบขนส่งมวลชน และท่อน้ำที่ให้บริการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ยอดรวมจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 31

ในช่วงหลายปีก่อนการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ยอดรวมยังสูงกว่านี้อีก เศรษฐกิจที่ก้าวหน้าเพียงแห่งเดียวในประวัติศาสตร์ล่าสุดที่มีส่วนแบ่งอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานใน GDP ใกล้เคียงกันคือสเปนในช่วงที่เกิดวิกฤติการเงินโลก แม้ว่าจะถึงจุดสูงสุดต่ำกว่าระดับ 30 เปอร์เซ็นต์ที่จีนรักษาไว้ได้ตลอดทศวรรษก็ตาม

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองต่างๆ ของจีนในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมานั้นน่าทึ่งมาก แต่เมื่อพิจารณาจากจำนวนอาคารสะสมที่เกิดขึ้นแล้ว เห็นได้ชัดว่ากลไกการเติบโตของการก่อสร้างไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนได้เหมือนในอดีต

อสังหาริมทรัพย์มีความคงทน เมื่อสต็อกเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจะส่งผลให้การก่อสร้างลดลง ตัวอย่างเช่น พื้นที่ต่อหัวของที่อยู่อาศัยในจีนตอนนี้เท่ากับหรือมากกว่าฝรั่งเศสหรือสหราชอาณาจักร แม้ว่าสต็อกที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ยังคงทรงตัวที่ 65 ตารางเมตรต่อคนในช่วงปี 2554 ถึง 2564 แต่สต็อกที่อยู่อาศัยของจีนเพิ่มขึ้นจาก 5 ตารางเมตรต่อคนในปี 2535 เป็นเกือบ 49 ตารางเมตรต่อคนในปี 2564

ร้อยละ 80 ของพื้นที่นั้นมีขนาดเล็กลงและยากจนลง เมืองระดับ 3ซึ่งไม่ได้รับผลประโยชน์มากนักจากผลกระทบจากการรวมตัวกันมากเท่ากับเมืองระดับ 1 ที่ร่ำรวยและเจริญรุ่งเรืองมากกว่า เช่น เซินเจิ้น ปักกิ่ง กว่างโจว และเซี่ยงไฮ้ และเมืองระดับ 2 ระดับกลาง จำนวนประชากรในเมืองระดับ 3 ลดลงแล้ว ราคาลดลง และตำแหน่งงานว่างในหลายภูมิภาคก็สูง

ในระดับประเทศ อัตราส่วนของอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างต่ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่สร้างเสร็จเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บ่งชี้ว่าเป็นตลาดที่นักพัฒนาไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จได้ เนื่องจากขาดผู้ซื้อขั้นสุดท้ายและเงินทุน การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานก็มีความท้าทายเช่นเดียวกัน การลงทุนที่คาดการณ์ไว้เกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงจะแซงหน้าการเติบโตของจำนวนผู้คนที่ใช้รถไฟความเร็วสูงอย่างมาก และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเมื่อเร็วๆ นี้กระจุกตัวอยู่ในเมืองระดับ 3

ขณะเดียวกัน หนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นก็เพิ่มขึ้นอย่างไม่ลดละจากประมาณร้อยละ 5 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 30 ในปี 2561 แม้ว่าจะประมาณการแบบอนุรักษ์นิยมก็ตาม และธนาคารเอกชนในภูมิภาคก็ถูกเปิดเผยเช่นกัน รัฐบาลกลางสามารถตัดสินใจประกันตัวทุกคนออกมาได้เสมอ แต่การทำเช่นนั้นโดยยังคงรักษาการเติบโตของสินเชื่อที่จำเป็นต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจถือเป็นความท้าทาย

ความมั่งคั่งในครัวเรือนของจีนกระจุกตัวอยู่ในอสังหาริมทรัพย์อย่างล้นหลาม แม้ว่าจะไม่มีวิกฤตการณ์ทางการเงิน รัฐบาลกลางก็ยังถูกบังคับให้ปรับตัวเพื่อให้เศรษฐกิจของจีนลดน้อยลงจากการพึ่งพาภาคส่วนนี้

ปักกิ่งอาจใช้อำนาจอันกว้างขวางในการ ปรับโครงสร้างและจัดสรรกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ อย่างที่เคยทำมาอย่างมีประสิทธิผลในอดีต นอกจากนี้ยังมีนโยบายการคลังที่จะแก้ไขปัญหานี้ เช่น เพิ่มการโอนเพื่อประกันตัวรัฐบาลท้องถิ่น หรือการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเรียกเก็บภาษีทรัพย์สิน แม้ว่านโยบายหลังจะปรากฏนอกตารางทางการเมืองในอนาคตอันใกล้ก็ตาม รัฐบาลยังสามารถพยายามเปลี่ยนเส้นทางการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานไปยังพื้นที่ที่ยังไม่ค่อยมีการลงทุนในเมืองระดับ 3 รวมถึงโรงเรียนและโรงพยาบาล

ทางการจีนมีประสิทธิภาพในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจในช่วงสี่ทศวรรษแห่งการเติบโต แต่การจัดการกับปัญหาชุดนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับพวกเขาด้วย

Kenneth Rogoff เป็นศาสตราจารย์ด้านนโยบายสาธารณะของ Thomas D. Cabot และศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และเป็นสมาชิกของ CEPR Research Policy Network on International Lending and Sovereign Debt

โพสต์ ผลตอบแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงคุกคามการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ ฟอรั่มเอเชียตะวันออก.

Read the rest of this article on East Asia Forum

Continue Reading

จีน

สื่อภาษาจีนในออสเตรเลีย: คลิกเบตหรือภัยคุกคามความปลอดภัย

Published

on

Silhouettes of people, the opera house and harbour bridge are seen during sunset ahead of the Women's World Cup, Sydney, Australia, 17 July 2023 (Photo: Reuters/Carl Recine)

ผู้เขียน: Wanning Sun, UTS และ Haiqing Yu, RMIT

เรื่องเล่าล่าสุดเกี่ยวกับอิทธิพลของสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) ตีกรอบสื่อภาษาจีนของออสเตรเลียว่าเป็นปัญหา Central รู้สึกกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจีนจะใช้ชุมชนชาวจีนพลัดถิ่นและสื่อต่างๆ เพื่อผลักดันอิทธิพลของตน

บ้างก็เรียกร้อง ภาษาจีน สื่อในประเทศออสเตรเลีย เป็นเครื่องมือหลักของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCP) WeChat ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Tencent ของจีน มักถูกตำหนิว่าเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อไปยังชุมชนพลัดถิ่นของจีน

ความวิตกกังวลเกี่ยวกับจีนคือ ไม่ใหม่และไม่ซ้ำใคร. แต่ไม่ค่อยมีใครเข้าใจสื่อภาษาจีนในออสเตรเลียมากนัก เมื่อพิจารณาเรื่องนี้แล้ว การศึกษาห้าปี ได้ถูกดำเนินการ

การศึกษาระยะเวลาห้าปีนี้แสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีน WeChat และ Weixin เวอร์ชันภาษาจีน เป็นหนึ่งในช่องข่าวหลักที่ชาวออสเตรเลียเชื้อสายจีนใช้ เรื่องนี้เน้นโดย ข้อมูลจากการสำรวจสองครั้ง ดำเนินการเมื่อ ชาวออสเตรเลียเชื้อสายจีน ในปี 2018–19 ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์รายงานว่าพวกเขา ‘ใช้’ โซเชียลมีเดียของจีนเสมอในการเข้าถึงข่าวสาร WeChat เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีคนใช้มากที่สุด โดยร้อยละ 92 เข้าถึงทุกชั่วโมงหรือหลายครั้งต่อวัน ก แบบสำรวจปี 2564 ยืนยันว่าแนวโน้มนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนใหญ่

ในบรรดาสื่อข่าวภาษาจีนในออสเตรเลีย สิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดคือบัญชีสมัครสมาชิก WeChat (WSAs) ซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบการเนื้อหาสำหรับผู้อพยพชาวจีน เพื่อกำหนดเป้าหมายไปยังผู้อพยพชาวจีนที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย WSA อยู่ในระบบนิเวศ Weixin (ซึ่งอยู่ภายใต้กฎที่ควบคุมผู้ใช้ PRC) และได้รับความนิยมในหมู่ผู้ใช้วัยกลางคนและสูงอายุ พวกเขาใช้กลไกการสร้างรายได้เพื่อเพิ่มจำนวนคลิกและรายได้จากการโฆษณา ลักษณะที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ของ WeChat และความสามารถในการทำซ้ำเนื้อหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำให้มั่นใจได้ว่าร้านค้าออนไลน์จะสามารถเข้าถึง ผลกำไร และผลกระทบได้สูงสุด

สิ่งนี้ทำให้เกิดสถานการณ์ที่ขัดแย้งกัน สื่อเหล่านี้เป็นผู้ให้บริการเนื้อหาของออสเตรเลียที่ให้บริการตลาดท้องถิ่น แต่อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มของจีนและ กฎระเบียบด้านเนื้อหา เป็นบัญชีจดทะเบียนของจีน สิ่งสำคัญคือต้องตั้งคำถามว่าภาคส่วนนี้เป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลต่อรัฐบาลจีนมากน้อยเพียงใด

การวิจัยครั้งนี้เผยให้เห็นภาพที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งก่อให้เกิดคำถาม ข้อความบางอย่าง พูดถึงอิทธิพลต่างประเทศของสื่อภาษาจีน

แม้ว่าบัญชี WeChat บางบัญชีจะส่งเสริมผลประโยชน์ของรัฐบาลจีน แต่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียภาษาจีนเป็นการดำเนินธุรกิจและไม่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลใดๆ บางคนพยายามผลิตเนื้อหาอิสระ แต่ความทะเยอทะยานนี้ส่วนใหญ่ถูกบดบังด้วยความจำเป็นในการสร้างหัวข้อข่าวแบบคลิกเบต

เนื่องจากการเพิ่มปริมาณการเข้าชม ผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้น และการรักษารายได้จากการโฆษณาเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง WSA จะให้สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการได้ ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพที่พูดภาษาจีนกลางรุ่นแรกสนใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตใหม่ของพวกเขาในออสเตรเลียมากกว่าข่าวเกี่ยวกับจีน เช่นเดียวกับผู้ใช้ WeChat ต่างประเทศ ผู้ใช้ WeChat ในออสเตรเลียมักจะสมัครรับ WSA หลายรายการจากหลายแหล่ง (รวมถึงจากสื่ออย่างเป็นทางการของ PRC) หรือเปิดเผยเนื้อหาดังกล่าวในกลุ่มแชทของตน พวกเขายังได้รับข่าวสารจากสื่อตะวันตกผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย นอกเหนือจาก WeChat หรือ Xiaohongshu (ยอดนิยมในหมู่คนหนุ่มสาว)

WSA ที่เน้นไปที่ออสเตรเลียส่วนใหญ่ละเว้นจากการเผยแพร่เนื้อหาที่วิพากษ์วิจารณ์จีน ไม่ใช่เพราะพวกเขามีจุดยืนสนับสนุนจีนอย่างเข้มแข็ง แต่เป็นเพราะความจำเป็นในการอยู่รอด บรรณาธิการข่าวตั้งข้อสังเกตว่าพวกเขายังระมัดระวังในการเผยแพร่ประเด็นที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและจีน เนื่องจากกลัวว่าจะถูกตราหน้าว่าเป็นเครื่องมือของ CCP

การผลิตเนื้อหาที่น่าดึงดูดสำหรับผู้มีโอกาสเป็นผู้อ่าน ในขณะเดียวกันก็รับประกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Tencent ต้องใช้โมเดลธุรกิจที่ใช้งานได้จริง โพสต์ทั้งหมดโดย WSA จะถูกกรองโดยกระบวนการอัตโนมัติ — การเซ็นเซอร์อัลกอริธึมก่อนการตีพิมพ์ และการเซ็นเซอร์โดยมนุษย์หลังการตีพิมพ์ WSA เป็นส่วนหนึ่งของ ระบอบการเซ็นเซอร์ ที่ผสมผสานเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิงเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับรายงานผู้ใช้เทคโนโลยีต่ำ ภายใน WeChat นั้น WSA เผชิญกับข้อจำกัดด้านเนื้อหาที่เข้มงวดที่สุดเนื่องจากเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากได้ง่าย

WSA ทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการบริการและผู้ใช้ของ Tencent รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายของจีน ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการเผยแพร่ข้อมูลที่ขัดต่อนโยบายของจีนในด้านความมั่นคงของชาติ ความสามัคคีทางการเมือง ศาสนา การชุมนุมสาธารณะ หรือค่านิยมหลักสังคมนิยม

ปัจจัยที่ซับซ้อนอีกประการหนึ่งคือ เฉพาะหน่วยงานสื่อที่ได้รับอนุญาตจากรัฐในจีนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการรายงานข่าวต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม WSA ที่ดำเนินการโดยชาวจีนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศและสำหรับตลาดพลัดถิ่นนั้นอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองที่ยืดหยุ่นกว่ามาก พวกเขาสามารถผลักดันข่าวต้นฉบับที่เน้นเนื้อหาในท้องถิ่นและรีโพสต์ข่าวต้นฉบับหรือข่าวที่แปลจากสื่อกระแสหลัก

ซึ่งหมายความว่า WSA มุ่งเน้นไปที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับออสเตรเลีย ข่าวเกี่ยวกับชุมชนชาวจีนในออสเตรเลีย และข่าวไลฟ์สไตล์เป็นส่วนใหญ่ ชื่อคลิกเบต คำอธิบายที่เร้าใจ และรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูด ล้วนดึงดูดการคลิกได้มากกว่า

การเน้นการควบคุมสื่อมากเกินไปมองข้ามบทบาทที่ใหญ่กว่าของ WSA ในชีวิตของชาวออสเตรเลียเชื้อสายจีน และบ่อนทำลายหน่วยงานของผู้ประกอบการเนื้อหาชาวจีนในออสเตรเลีย การเซ็นเซอร์ตนเองของ WSA เป็นการตัดสินใจทางธุรกิจมากกว่าการบังคับทางการเมือง สถานะของ WSA ถูกจำกัดโดยโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วและกรอบการกำกับดูแล ไม่ใช่การแทรกแซงโดยตรงจากหน่วยงาน

กลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญคือการเผยแพร่ข่าวสารในท้องถิ่นจากช่องทางต่างๆ แทนที่จะผลิตข่าวต้นฉบับ ในตัวอย่างโพสต์ข่าว 87 รายการ มี 74 รายการเป็นการแปลข่าวภาษาอังกฤษจากสื่อของออสเตรเลีย ซึ่งจากนั้นจึงรวบรวมพร้อมกับรายงานจากสื่อภาษาจีนอื่นๆ ในออสเตรเลีย

ข่าวภาษาอังกฤษมักไม่เพียงแค่แปลโดยตรงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบทบรรณาธิการด้วย ข้อความต้นฉบับในภาษาอังกฤษเป็นจุดอ้างอิงเพื่อสร้างความเห็นในภาษาจีน

สำหรับบรรณาธิการของ WSA การแก้ไขไม่ได้เกี่ยวกับความถูกต้อง แต่เป็นความเกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมของเรื่องราวที่พวกเขาสร้างขึ้น มีบทความน้อยมากที่แปลโดยตรงจากภาษาอังกฤษ เนื้อหาถูกรวบรวมเป็นบทความเดียวพร้อมบทวิจารณ์จากบรรณาธิการ

เมื่อความวิตกกังวลเกี่ยวกับประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาที่เผยแพร่โดยสื่อภาษาจีนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน อิทธิพลของจีนผ่านโซเชียลมีเดียควรได้รับการแก้ไขด้วยการวิจัยที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในการตีความการไม่มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์จีนเพื่อเป็นหลักฐานว่าชาวจีนพลัดถิ่นกำลังดำเนินการในนามของจีน

แม้ว่าผู้อพยพชาวจีนรายใหม่จำนวนมากมีใจรัก แต่ชาวออสเตรเลียเชื้อสายจีนรุ่นแรกส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งผู้ที่กระตือรือร้นหรือผู้รับการโฆษณาชวนเชื่ออย่างเฉยเมย ผู้อพยพชาวจีนรุ่นแรกใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่หลากหลายเพื่อแสดงตัวตนของสิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง และเพื่อรับมือกับความท้าทายในแต่ละวันของการถูกจับได้ระหว่างประเทศสองประเทศที่มีความเป็นปรปักษ์กันมากขึ้น

ว่านหนิง ซัน เป็นศาสตราจารย์ด้านสื่อและวัฒนธรรมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ซิดนีย์ เธอยังดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันความสัมพันธ์ออสเตรเลีย-จีนของ UTS

Haiqing Yu เป็นศาสตราจารย์และ ARC Future Fellow ใน School of Media and Communication, College of Design and Social Context, RMIT University

 

 

โพสต์ สื่อภาษาจีนในออสเตรเลีย: คลิกเบตหรือภัยคุกคามความปลอดภัย ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ ฟอรั่มเอเชียตะวันออก.

Read the rest of this article on East Asia Forum

Continue Reading

จีน

ญี่ปุ่นนำบังคลาเทศเข้าสู่กรอบความปลอดภัยใหม่

Published

on

Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina shakes hands with Japanese counterpart Fumio Kishida after signing ceremonies at the latter's official residence in Tokyo, Japan, 26 April 2023. (Photo: Reuters/Kimimasa Mayama)

ผู้แต่ง: อาซิฟ มุซตาบา ฮัสซัน, ธากา

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566 อิวามะ คิมิโนริ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำบังกลาเทศ ประกาศว่าโตเกียวได้รวมธากาไว้ในกรอบการทำงาน “ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการ (OSA)” เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหม

OSA ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2023 คือ ความคิดริเริ่มด้านความปลอดภัยใหม่ของญี่ปุ่น ที่เน้นการช่วยเหลือ ประเทศที่ ‘มีใจเดียวกัน’ ด้วยความช่วยเหลือทางทหารท่ามกลางสภาพแวดล้อมความมั่นคงในภูมิภาคที่ทวีความรุนแรงขึ้น ประเทศอื่นๆ ที่รวมอยู่ใน OSA ในปัจจุบัน ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และฟิจิ

นอกเหนือจากความทะเยอทะยานของโตเกียวที่จะเป็นผู้มีบทบาททางภูมิศาสตร์การเมืองที่เกี่ยวข้องมากขึ้นในภูมิภาคนี้ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในการพิจารณาด้านความปลอดภัยของญี่ปุ่นก็คือบริบทที่ใช้ร่วมกันซึ่งประเทศที่เลือกดำเนินการอยู่

ฟิลิปปินส์ก็มีมากมาย การต่อสู้ กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน หน่วยยามชายฝั่ง และเรือทหารติดอาวุธทางทะเลใกล้สันดอน Ayungin ซึ่งเป็นเกาะในทะเลจีนใต้ภายใต้การควบคุมของมะนิลา แต่จีนอ้างสิทธิ์ภายใน ‘เส้นประเก้าเส้น‘.

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 นายกรัฐมนตรีฟิจิ ซิติเวนี ราบูกา เตือนจีนและสหรัฐอเมริกาไม่ให้แบ่งแยก “มหาสมุทรแปซิฟิกเข้าไปในค่ายของพวกเขา” ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นของสหรัฐฯ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทวีความรุนแรงขึ้นของจีนในภูมิภาค

ทั้งที่เต็มใจ เจรจากับจีน เกี่ยวกับข้อพิพาททะเลจีนใต้ มาเลเซียได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าแหล่งสำรวจพลังงานของบริษัทปิโตรนาส ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานของรัฐอยู่บริเวณพรมแดนทางทะเลของประเทศ

ประเทศส่วนใหญ่ได้รับเลือกให้รับข้อร้องทุกข์จาก OSA ต่อจีน การคิดเชิงกลยุทธ์ของญี่ปุ่นสะท้อนถึงความกังวลของสหรัฐอเมริกาและ รูปสี่เหลี่ยม เกี่ยวกับอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนในหมู่เกาะแปซิฟิก แต่ก็ไม่มีความชัดเจนว่าทำไมโตเกียวจึงจัดสรรงบประมาณการป้องกันที่ชัดเจนให้กับธากา ซึ่งรักษาความสัมพันธ์อันอบอุ่นกับปักกิ่งและซื้อ ส่วนสำคัญของอาวุธยุทโธปกรณ์ จากประเทศจีน.

ญี่ปุ่นรักษาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ โดยเฉพาะบังคลาเทศ ธากาได้รับรอบแล้ว 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในด้านการพัฒนาและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากโตเกียวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 และเงินประมาณ 9.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในจำนวนนี้เป็นความช่วยเหลือด้านการพัฒนาในต่างประเทศ

บริษัทญี่ปุ่นยังอยู่เบื้องหลังการก่อสร้างรถไฟใต้ดินในกรุงธากาอีกด้วย แต่สิ่งสำคัญที่สุดของการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็คือ การโอน ของการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก Matarbari จากนักพัฒนาชาวจีนไปยังญี่ปุ่น

องค์ประกอบที่มีการกล่าวถึงน้อยที่สุดของความสัมพันธ์ทวิภาคีคือศักยภาพสำหรับความร่วมมือด้านกลาโหม และความสำคัญของความร่วมมือด้านกลาโหมสำหรับทั้งสองประเทศ ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น

OSA จะอยู่ในรูปแบบของเงินช่วยเหลือ แทนที่จะให้กู้ยืม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้าง “สถาปัตยกรรมการป้องกันที่ครอบคลุม” ของภูมิภาค โดยไม่มีภาระในการชำระคืน สิ่งนี้จะช่วยให้ธากาสามารถก้าวไปอีกขั้นสำคัญสู่เป้าหมายการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย

ในขณะที่บังคลาเทศมีเจตนาที่จะรักษาความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ท่ามกลางการต่อสู้แย่งชิงอำนาจระหว่างสหรัฐฯ และจีนในเอเชีย แต่ธากาและวอชิงตันกลับเพิ่มความรุนแรงต่อกัน

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 สหรัฐอเมริกาเน้นย้ำกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยพรรคผู้ดำรงตำแหน่งในกรุงธากา ในปี 2021 กรุงวอชิงตัน การลงโทษที่เรียกเก็บ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของบังกลาเทศหลายคนที่ใช้กลวิธีวิสามัญฆาตกรรมขณะปฏิบัติหน้าที่และห้ามไม่ให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาอีกด้วย ปฏิเสธการเข้า ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง และผู้บังคับใช้กฎหมายหลายคนที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนรู้เห็นในการเลือกตั้ง

ชีค ฮาซินา นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ ต่อสู้กับ คำวิพากษ์วิจารณ์ของวอชิงตัน โดยกล่าวหาว่าสหรัฐฯ แสวงหาการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง และเน้นย้ำประวัติศาสตร์การโค่นล้มรัฐบาลที่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของตน

ความตึงเครียดนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงก ความสัมพันธ์ที่เปรี้ยว ระหว่างวอชิงตันและธากาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของบังกลาเทศกับจีน เป็นเพียงการเน้นย้ำถึงนโยบายต่างประเทศที่ยึดหลักคุณค่าของสหรัฐฯ และการเน้นไปที่การส่งเสริมประชาธิปไตย

เมื่อพิจารณาจากบริบทนี้ การรวมบังกลาเทศของญี่ปุ่นไว้ใน OSA ถือเป็นความสำคัญเชิงกลยุทธ์ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ โดยหลักแล้ว จะตอบสนองความสนใจทางภูมิศาสตร์การเมืองของโตเกียวในการสร้างสมดุลให้กับการลงทุนทางเศรษฐกิจและการป้องกันที่เพิ่มขึ้นของจีนในกรุงธากาและภูมิภาคโดยรอบ

ที่สำคัญกว่านั้นคือของญี่ปุ่น การซ้อมรบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ Quad ในการสร้างความเป็นเจ้าของระดับภูมิภาคในเอเชียใต้ สิ่งนี้จะมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษหากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและบังกลาเทศยังคงเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากจะช่วยรักษาสมดุลระหว่างความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารของ Biden และรัฐบาลของ Hasina

ความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นของบังกลาเทศกับญี่ปุ่นดูเหมือนจะเป็นผลมาจากการสร้างสมดุลทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างระมัดระวังโดยผู้มีบทบาททุกคน โตเกียวอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างชากาและวอชิงตัน เพื่อให้แน่ใจว่าบังกลาเทศจะอยู่ในร่มเงาของสหรัฐฯ ขณะเดียวกันก็รักษาความเป็นกลาง

Asif Muztaba Hassan เป็นนักวิจัยด้านความปลอดภัยและนักข่าวในกรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ

โพสต์ ญี่ปุ่นนำบังคลาเทศเข้าสู่กรอบความปลอดภัยใหม่ ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ ฟอรั่มเอเชียตะวันออก.

Read the rest of this article on East Asia Forum

Continue Reading