Wednesday, February 19, 2020

Хятад улсын махны эрэлт Монголд ямар нөлөөтэй вэ

Must Read

Chinese Firms Race to Contain Job Losses as Coronavirus Batters Economy

BEIJING—When cameraman Mark Xia returned to his job this month after the Lunar New Year holiday, the Shanghai...

Trump’s trade deal poses new dangers to Southeast Asia

Author: Calvin Cheng, ISIS Malaysia After two years of alternating between tense escalation and fleeting periods of calm, the United...

Coronavirus: China reports work-related infections as factori…

Cracks have appeared in China’s eagerness to resume economic activities amid the coronavirus outbreak, with a number of work-related...

APRIL International Care revamps MyHEALTH Hong Kong

APRIL International Care is unique in offering choice in how care is delivered, thus empowering clients to contain costs and ultimately keep premiums down.

Business must brace for the new national security economy

Author: Brad Glosserman, Tama University Relations between the United States and China will continue to deteriorate despite the phase one...

Also available in English

Tsetsen-Uul soum, Zavkhan province, Mongolia. Photo: Miles McKenna/World Bank

Хүнсний аюулгүй байдлын зарчмын хувьд хүнсий сүлжээнд фермээс хоолны ширээ рүү хүрэх тухай ойлголт мах, махан бүтээгдэхүүний хувьд тийм ч амаргүй байдаг. Таны ширээн дээрх шинэ мах хажуугийн фермээс эсвэл бүр дэлхийн нөгөө өнцгөөс онгоцоор 10,000 км-ийн зайг туулан ирсэн байх боломжтой.  Хүйтэн тээвэрлэлтийн гинжин хэлхээ, логистик сайжирснаар махыг тээвэрлэхэд зарим тохиолдолд хэдэн долоо хоног шаардагддаг байсныг хэдэн цаг, эсвэл хэдхэн өдрийн дотор тээвэрлэх боломжтой болгосон. Бага болон дундаж орлоготой цөөн хэдэн орнуудын хувьд махны экспорт томоохон бизнес болоод байгаа билээ.  

Монголын бэлчээрийн мал аж ахуйн баялаг түүх, малын тоо толгойн өсөлт, мөн дэлхийн томоохон зах зээлтэй газар зүйн хувьд ойрхон зэрэг нь Монголд малын махны экспортод чиглэсэн үнэ цэнийн сүлжээг хөгжүүлэх томоохон боломж байгааг илтгэдэг.

Өнөөгийн байдлаар мал аж ахуйн салбар 150,000 орчим малчин айл өрхүүдийн амьжиргааг залгуулж байна. Эдгээр өрхийн ихэнх нь нэн ядуу бүлэгт хамаарагдах бөгөөд өрийн дарамттай, ядуурлын онц нөлөөллүүдэд эмзэг байдаг. Монгол улс малын махны дэлхийн үнэ цэнийн сүлжээнд нэгдэснээр эдийн засгаа өсгөх, ажлын байр бий болгох, ялангуяа хөдөө орон нутагт ядуурлыг бууруулах шинэ боломжуудыг нээх бололцоотой.

Хурдтай өсч буй улс орнуудад дундаж давхарга нэмэгдэн, хоол хүнсний хэрэглээний хандлагууд өөрчлөгдөж байгааг бөгөөд үүнийг дагаад дэлхий дахинд шинэ бүтээгдэхүүн, шинэ нийлүүлэгчдийг эрэлхийлж байна. Нэг талаараа зах зээл ийнхүү өргөжсөнөөр худалдааны шинэ боломжууд үүсч байгаа  ч давхар хүнсний аюулгүй байдлын шинэ эрсдэлийг бий болгон, дүрэм журмыг үр нөлөөтэй болгох, экспортлогчид…

Source link

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Latest News

Chinese Firms Race to Contain Job Losses as Coronavirus Batters Economy

BEIJING—When cameraman Mark Xia returned to his job this month after the Lunar New Year holiday, the Shanghai...

Trump’s trade deal poses new dangers to Southeast Asia

Author: Calvin Cheng, ISIS Malaysia After two years of alternating between tense escalation and fleeting periods of calm, the United States and China reached a...

Coronavirus: China reports work-related infections as factori…

Cracks have appeared in China’s eagerness to resume economic activities amid the coronavirus outbreak, with a number of work-related cases reported.Gree Electric, the country's...

APRIL International Care revamps MyHEALTH Hong Kong

APRIL International Care is unique in offering choice in how care is delivered, thus empowering clients to contain costs and ultimately keep premiums down.

Business must brace for the new national security economy

Author: Brad Glosserman, Tama University Relations between the United States and China will continue to deteriorate despite the phase one trade deal signed in January...

More Articles Like This

- Advertisement -
Thailand Business News